Як здійснюватиметься контроль за переміщенням транспорту та вантажів на Донбасі

05 февраля 2015

Наказом  №27 від 22.01.2015 Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) затверджено "Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей".

Надаємо нижче витяг з з тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей щодо роботи контрольних пунктів, перепустки, контроль за переміщенням вантажів та транспорту, надання дозволів тощо. 

 " V Контрольні пункти

Контрольні пункти не призначені для перетинання державного кордону України.
Час роботи контрольних пунктів встановлюється керівником оперативного штабу з управління АТО.
Робота контрольних пунктів може призупинитися за рішенням оперативного штабу з управління АТО.
Порядок взаємодії контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в контрольних пунктах визначаються технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, яка затверджується окремо для кожного контрольного пункту керівником органу Державної прикордонної служби України.
У технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через контрольні пункти визначаються:

 • загальні положення;
 • порядок перевірки, обліку перепусток, які видаються Координаційною групою на осіб, які бажають переткнути лінію зіткнення або населені пункти, які знаходяться в зоні проведення АТО;
 • порядок здійснення пропуску осіб протягом доби в зону проведення АТО чи неконтрольовану територію, у разі смерті близьких родичів, членів сім’ї або хворобу близьких осіб, що підтверджується відповідними документами (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) при наявності документів, що посвідчують особу та за письмового (усного) погодження керівника КГ;
 • порядок вилучення перепусток в осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення на контрольовану територію, при наявності документів, що посвідчують особу. Ведення обліку зданих перепусток, їх збереження та звірку з видачею перепусток з КГ;
 • порядок перевірки наявності дозволу на перевезення вантажу (товарів) та іншого майна;
 • місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території контрольного пункту та зон контролю (режимна зона), місця стоянок транспортних засобів, у тому числі затриманих. При огляді особливу увагу звертати на виявлення зброї, боєприпасів, вибухівка, наркотичних засобів тощо;
 • маршрути руху, місця стоянки і місця відстою автомобільних транспортних засобів, поїздів (вагонів), що перевозять небезпечні вантажі, місця фільтраційних зон (таборів) для перевірки вантажів, місця зберігання вантажів, які підлягають обліку та конфіскації, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з військовою загрозою, масовими заворушеннями, терористичними актами, перешкоджанням та блокуванням роботи контрольного пункту, а також ситуацій техногенного та природного характеру;
 • порядок ведення Книги обліку перепусток, Журналу контролю за проходження транспортних засобів на контрольних пунктах (додаток 1);
 • порядок вилучення вантажів (товарів) та іншого майна;
 • загальний порядок та послідовність контрольних операцій відносно осіб, транспортних засобів та вантажів;
 • порядок допуску в контрольний пункт та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування.
 • Межі території контрольного пункту визначаються та затверджуються наказом керівника органу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого знаходиться контрольний пункт, за погодженням з керівником оперативного штабу з управління  антитерористичною операцією.

 VI Режим у контрольних пунктах

6.1. У контрольних пунктах органом охорони державного кордону встановлюються режимні правила, що регламентують порядок доступу в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів транспортних засобів, відправленні з контрольних пунктів транспортних засобів, що вибувають на територію проведення антитерористичної операції і прибувають із неї.

6.2. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які пройшли перед в’їздом на неконтрольовану територію перевірку документів, інші перевірки, що проводяться у ході прикордонного контролю, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з неконтрольованої території і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід іншим особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

6.3. Працівники контрольних органів і служб під час виконання службових обов'язків у контрольних пунктах повинні мати при собі службові посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до контрольного пункту – припис на виконання завдання.

6.4. Додержання громадського порядку в контрольних пунктах забезпечується органами внутрішніх справ у взаємодії з іншими контрольними органами і службами, а у випадку загрози злочинних та інших протиправних посягань – з відповідними підрозділами ЗСУ та НГУ.

6.5. Посадка осіб у транспортні засоби, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу в контрольних пунктах проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та ДФСУ, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами.

6.6. Пасажири і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в'їзду на територію контрольних пунктів на вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.

6.7. Пасажири та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в'їхали на територію контрольних пунктів, мають право:

бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів і багажу, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними компетентними органами;

отримувати від уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших компетентних органів усні роз'яснення в разі тимчасової відмови їм у в'їзді на територію проведення антитерористичної операції та виїзді з неї.

6.8. Виїзд транспортних засобів з контрольних пунктів здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

6.9. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та інших компетентних органів у контрольних пунктах обов'язкове для всіх осіб, які в’їжджають на територію проведення антитерористичної операції та виїжджають з неї.

VII Перепустки

7.1. В'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється за умови пред’явлення паспортного документа та перепустки, виданої КЦ та КГ, або у визначених місцях, які погоджені з місцевими органами державної влади.

7.2. Перепустка іноземцям або особі без громадянства, видається за умови надання особою згоди на обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;

4) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних міркувань (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);

5) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС).

7.3 Перепустка оформляється КЦ та КГ, відповідно до наданих заявок від осіб, які бажають переткнути лінію зіткнення.

7.4. Видача перепусток особам, які бажають переткнути лінію зіткнення здійснюється:

протягом 10 діб через КЦ та КГ, блокпости першого рубежу. Доставка виписаних перепусток до блокпостів покладається на КГ;

протягом доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду або блокпости першого рубежу на напрямках руху при наявності відповідних документів (телеграма, завірена закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб; документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб) за письмовим (усним) погодженням керівників КЦ та КГ;

7.5. Перевірку громадян проводити упродовж 10 діб силовими відомствами за напрямками (СБУ, МВСУ, ДПСУ, ДМСУ, ДФСУ, ГПУ) та, у разі відсутності компрометуючих матеріалів, погоджується та підтверджується підписом посадової особи, яка її проводила.

7.6. Перепустки підписуються керівником КЦ або КГ та реєструється в журналі. Перепустка дійсна при наявності паспортного документа.

7.7. Види перепусток на право пересування в районі проведення антитерористичної операції, які видаються з письмового дозволу:

керівника КЦ:

 • на фізичних та юридичних осіб – на право пересування в окремому секторі зони АТО (додаток 3);
 • на транспортний засіб – на право пересування в окремому секторі зони (додаток 3).

 керівника КГ:

 • на фізичних та юридичних осіб – на право пересування в окремому секторі зони АТО (додаток 4);
 • на транспортний засіб – на право пересування в окремому секторі зони (додаток 4).

7.8. Перепустка громадянам України, видається за умови надання особою згоди обробку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка намагається в’їхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сімї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування місця поховання на неконтрольованій (контрольованій)  території близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

5) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарною питань;

6) необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);

7) здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану)  територію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.

Для отримання перепустки особа зобов’язана подати такі документи:

1) заяву, в якій обов’язково вказується маршрут переміщення (населені пункти), термін знаходження в районі проведення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах (для іноземців та осіб без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (для іноземців та осіб без громадянства);

5) документ, що підтверджує мету в’їзду на неконтрольовану територію:

 • копії документів, що підтверджують проживання особи, яка намагається в’їхати на неконтрольованій (контрольованій) територію проведення антитерористичної операції, або її близьких осіб родичів чи членів сімї на території проведення АТО;
 • документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;
 • телеграми, завірені закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;
 • документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;
 • клопотання або погодження МЗС України для осіб, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 7.2 та підпункті 6 пункту 7.3 цього Порядку;
 • інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на неконтрольовану (контрольованій) територію;

6) для іноземців та осіб без громадянства - документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4,5 пункту 7.3 цього Порядку).

Для видачі перепустки за умов, передбачених підпунктом 7 пункту 7.8. цього Порядку, Укрзалізниця подає до КГ списки таких осіб та документи, передбачені підпунктами 1, 4.

7.10. Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку. Дані про неповнолітніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних представників.

7.11. Видача перепустки або прийняття рішення про відмову у видачі здійснюється керівником КЦ або керівниками КГ.

7.12. Перепустка видається для одноразового або багаторазового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї і є дійсною протягом указаного в заяві документально підтвердженого терміну, що не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох днів).

Перепустка для одноразового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану)  територію та виїзду з неї видається з підстав, визначених підпунктами  1 – 3 пункту 7.2 та підпунктами 1 – 3 пункту 7.8 цього Порядку.

Перепустка для багаторазового в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї видається на один рік з підстав, визначених підпунктами 4, 5 пункту 7.2 та підпунктами 4 – 7 пункту 7.8 цього Порядку, а також іноземцям або особам без громадянства, що мають посвідку на постійне проживання в Україні і місце проживання яких зареєстровано на неконтрольованій (контрольованій) території.

Рішення про відмову в оформленні особі перепустки приймається в разі:

1) коли особою створено чи може бути створено загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку,  забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

3) подання особою завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на зазначену територію;

5) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідних гарантій приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 7.2  цього Порядку).

7.14. Рішення про відмову в оформленні перепустки може бути оскаржене керівнику КЦ або керівниками КГ або до суду.

7.15. Представники Координаційного центру та Координаційних груп ведуть облік осіб, яким видано перепустку або відмовлено в її оформленні, із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

7.16. Наявність перепустки не виключає перевірки посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та іншими особами, які несуть службу на блокпості, КПВВ, документів, що підтверджують мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію.

VIII Видача дозволів на перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території

8.1 Громадянин (власник або уповноважена ним особа), яка має намір ввезти або вивезти вантаж (товар) до/з тимчасово неконтрольованих територій повинен звернутись з відповідною заявою до ДФСУ за місцем реєстрації, як платник податків.

Заява відповідного зразка подається у письмовій або електронній формі (з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Перелік суб’єктів господарювання та товарів доповнення та зміни до якого здійснюються шляхом затвердження керівництвом АТЦ з погодженням керівником КЦ за поданням ДФСУ (Додатки 5,6), Мінсоцполітики (Додаток 7), Міненерговугілля (Додаток 8) та затверджується керівником оперативного штабу з управління АТО.

Строки розгляду заяви на ввезення/вивезення вантажу (товарів):

 • Гуманітарна допомога - до 3 робочих днів;
 • Товари для виробничих потреб - до 10 робочих днів;
 • Інші товари - до 30 робочих днів.

Гуманітарні вантажі перевозяться до тимчасового неконтрольованих територій після визнання їх гуманітарною допомогою, в порядку що визначається Міністерством соціальної політики України.

Органами ДФСУ, у встановлені пунктом 2.2 цього Порядку строки, розглядає заяву та за погодженням з КЦ приймається рішення про надання дозволу на ввезення/вивезення вантажу (товару) або про відмову.

8.2 Підставами для відмови у наданні дозволу є:

Вантаж (товар) заборонений для ввезення або вивезення до/з неконтрольованої території;

Наявна інформація правоохоронних органів про можливість використання такого товару у злочинних цілях та/або використання такого товару терористичними організаціями на неконтрольованій території;

Наявна інформація про порушення отримувачем та/або постачальником вантажу (товару) вимог податкового та/або митного законодавства;

Наявна інформація про використання коштів за поставлений товар з метою фінансування тероризму;

Наявність інформації про причетність власника або отримувача товару до терористичної організації;

Наявна інформація про відсутність постачальника та/або отримувача за місцем знаходження та/або інша інформація яка не дозволяє здійснити заходи щодо встановлення фактичного постачальника та/або отримувача вантажу (товару).

8.3 Дозвіл на переміщення товарів до/із тимчасово неконтрольованої території оформлюється у чотирьох примірниках.

примірник №1 (оригінал дозволу) - після доставки товару перевізником, повертається заявнику і обліковується як бланк суворої звітності;

примірник №2 (дублікат дозволу) - залишається на контрольному пункті в’їзду виїзду, не має сили оригіналу дозволу на переміщення товарів (використовується для внутрішнього та статистичного обліку на пункті пропуску);

примірник №3 (дублікат дозволу) - залишається у перевізника, не має сили оригіналу дозволу на переміщення товарів;

примірник №4 (дублікат дозволу) - залишається у вантажоодержувача, не має сили оригіналу дозволу на переміщення товарів.

ІХ Перевірка вантажу (товару) на контрольному пункті в’їзду виїзду.

9.1 Контроль за переміщенням товарів до/з тимчасово неконтрольованих територій здійснюється підрозділами ДФСУ із залученням інших органів відповідно до їх повноважень.

Транспортний засіб, яким перевозиться вантаж (товар) до/з тимчасово неконтрольованих територій підлягає обов’язковій перевірці на предмет відповідності вантажу (товару) наданому дозволу, а також, наявності заборонених для перевезення товарів.

Перевірка вантажу (товару) здійснюється працівниками контрольного пункту в’їзду виїзду протягом 24 годин з моменту в’їзду транспортного засобу на контрольний пункт в’їзду виїзду.

9.2 За результатами огляду наявного вантажу (товару) у транспортному засобі та відповідності даним зазначеним у дозволі, такому транспортному засобу надається право проїзду до місця призначення, про що робиться відмітка у такому дозволі із залишенням одного примірнику дозволу на контрольному пункті.

9.3 У разі встановлення невідповідності вантажу (товару) даним зазначеним у дозволі, під час огляду наявного вантажу (товару) у транспортному засобі, та/або встановлення наявності заборонених вантажів (товарів) до такого транспортному засобу та вантажу вживаються заходи передбачені чинним законодавством.

Х Здійснення контролю при в’їзді на неконтрольовану територію та виїзді з неї

10.1 Контроль за в’їздом в район проведення АТО та виїздом з нього осіб, транспортних засобів і переміщення вантажів у контрольних пунктах здійснюється уповноваженими службовими особами контрольних органів і служб.

10.2 Паспортні документи осіб перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. У ході перевірки використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах.

10.3 Підроблені документи або такі, що належать іншим особам або використовуються для вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вилучаються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, про що виноситься обґрунтоване письмове рішення, один примірник якого видається особі. Підроблені документи надсилаються відповідному правоохоронному органу для прийняття рішення в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

10.4 Під час здійснення процедури контролю у контрольних пунктах уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних ДПСУ, інші передбачені законом, бази даних та виконують рішення судів, доручення уповноважених державних органів, що надаються ДПСУ відповідно до Порядку надання ДПСУ та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280, а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб з метою з'ясування наявності або відсутності підстав для відмови у в'їзді на неконтрольовану територію та виїзді з неї.

10.5 Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які в'їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї.

10.6 Інформація про осіб, які в'їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних.

10.7 У паспортні документи, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які в’їжджають або виїжджають з неконтрольованої території, службовими особами підрозділів ДПСУ проставляється спеціальна відмітка, за винятком внутрішніх паспортних документів. У такому випадку спеціальна відмітка проставляється у перепустку.

Форма відмітки встановлюється Адміністрацією ДПСУ.

10.8 Уповноважені посадові особи підрозділу ДПСУ відмовляють у в'їзді на неконтрольовану територію з таких підстав:

 • особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо її документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
 • у базах даних ДПСУ є інформація про заборону особі виїзду з України;
 • у паспортному документі іноземця або особи без громадянства відсутня відмітка про перетинання державного кордону або в нього відсутня імміграційна картка;
 • у особи відсутня перепустка або сплив термін її дії;
 • в'їзд особи на неконтрольовану територію суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку,  загрожує охороні здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;
 • наявність загрози для життя чи здоров’я особи у разі її в’їзду на неконтрольовану територію;
 • особа не змогли підтвердити мету свого в'їзду на неконтрольовану територію;
 • особа у контрольному пункті порушила умови та порядок проходження контролю при в'їзді на неконтрольовану територію, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб компетентних органів, що здійснюють контроль у контрольних пунктах;
 • іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на неконтрольованій території здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт.

10.9 Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у виїзді з неконтрольованої території з таких підстав:

 • особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
 • іноземець чи особа без громадянства в установленому порядку не в’їхав (не в’їхала) в Україну;
 • виїзд особи з неконтрольованої території суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, загрожує охороні здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;
 • якщо особа порушила умови та порядок проходження контролю при виїзді з неконтрольованої території або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб компетентних органів;
 • в особи відсутня перепустка або сплив термін її дії.

10.10 У разі наявності підстав для відмови особі у в'їзді на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзді з неї уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє їй у в’їзді – виїзді та виносить обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причин відмови, один примірник якого видається особі.

10.11 Рішення про відмову у в’їзді на неконтрольовану територію або виїзді з неї може бути оскаржене до суду.

10.12 Виконання законних вимог уповноважених службових осіб компетентних органів у контрольних пунктах обов'язкове для всіх осіб, які в'їжджають на неконтрольовану територію або виїжджають з неї.

 ХІ Перелік товарів на які не поширюється дія цього Порядку

Дія цього Порядку не поширюється на товари, що переміщуються до/з тимчасово неконтрольованих територій громадянами у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі через контрольні пункти пропуску для власних, особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, а саме:

особисті речі:

1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
4) один фотоапарат, одна кіно -, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
5) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
6) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
7) один переносний радіоприймач;
8) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
9) один переносний телевізор;
10) переносні персональні комп'ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;
18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда;
19) лікарські засоби, у кількості, що не перевищує п'яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);
20) годинники у кількості не більше двох штук;
21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
22) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
23) товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу;
24) харчові продукти для власного споживання вартість яких не перевищує еквівалент 5000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу;
25) товари, призначені для початкового облаштування, що переміщуються громадянами України у зв’язку з вимушеним внутрішнім переселенням, за рішенням та в обсягах, визначених КГ за погодженням з КЦ.
26) переміщення громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не досягли 18-річного віку, не допускається.
27) громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть переміщувати алкогольні напої та тютюнові вироби в ручній поклажі у таких кількостях із розрахунку на одну особу:

- 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі  загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;

- 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.

 З повним текстом Наказу та Додатками до нього можна охзнайомитися за цим посиланням