Проект універсального морського телекерованого підводного апарату

08 декабря 2016
Назва інвестиційного проекту Універсальний морський телекерований підводний апарат
Назва підприємства (організації) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Реквізити підприємства (організації):
Поштова адреса
Телефон
 
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові
Телефон керівника
 
 
 
 
 
Ректор
Рижков Сергій Сергійович
 
Контактна особа по інвестиційному проекту:
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові
Телефон
Проректор з наукової роботи
Блінцов Володимир Степанович
 
 
Для отримання додаткової інформації звертатися до Миколаївської міської ради, Управління економіки та інвестицій за тел.: 370718, 374397
Загальний опис підприємства Державне підприємство освіти
Характеристика / опис діяльності підприємства Наукові дослідження та розробки
Основна продукція підприємства (перелік товарів і послуг) Наукові дослідження та розробки у різних галузях
Особливості розташування У межах міста
Наявність комунікацій Транспортні шляхи (під’їзди), телефонний зв'язок, Інтернет
Електрифікація, газифікація, вода та водовідведення У наявності всі комунікації
Кількість працівників 1692 особи
Оборот товарів, робіт та послуг  
Позиція на ринку  
Короткострокові та довгострокові плани підприємства

Діяльність університету виконується за щорічними планами, які затверджуються Вченою радою та конференцією трудового колективу університету, а також перспективними планами розвитку університету на термін до 5 років.

Вказані плани передбачають проведення наукових досліджень за наступними пріоритетними напрямками згідно Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001р.) зі змінами (2012 р.):
- фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем   розвитку   науково-технічного,   соціально-економічного, суспільно-політичного,  людського  потенціалу   для забезпечення конкурентоспроможності   України   у  світі  та  сталого  розвитку суспільства і держави; - інформаційні та комунікаційні технології; - енергетика та енергоефективність.
Головні напрямки наукових досліджень НУК:

1. Дослідження та розробки загальнодержавного значення:

- роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

- оборонні замовлення.

2. Дослідження та розробки міжнародного значення:

- у рамках Українсько-Китайського центру провідних технологій;

- за прямими контрактами з Іраном, В’єтнамом, КНР.

3. Дослідження та розробки за замовленням вітчизняних організацій:

- госпдоговірні роботи.

- роботи за договорами про творчу співпрацю.

4. Ініціативні розробки НУК за пріоритетними науковими напрямами:

- кафедральні наукові-дослідні теми;

- роботи за листами замовлень підприємств.

Суть інвестиційного проекту

Універсальний морський телекерований підводний апарат (ТПА) призначений для виконання пошукових, обстежувальних, інспекційних і та маніпуляційних робіт на глибині до 500 м. ТПА містить гідролокатор кругового огляду, гідроакустичний профілограф, 3D-гідроакустичну систему, цифрові кольорові відеокамери, маніпулятор, очисний пристрів, пробовідбірники води і ґрунту.

ТПА представляє інтерес для вітчизняних  організацій, які проводять виробничу діяльність на морі, зокрема:

- наукові дослідження (океанологія, екологія, іхтіологія тощо);

- підводні пошукові, інспекційні та технічні роботи;

-  підводні археологічні дослідження;

- підводний туризм;

- контроль доступу на захищені акваторії;

- захист  морських об’єктів від терористичних акцій.

Рівень готовності інвестиційного проекту
20%
Загальний обсяг необхідних інвестицій (тис. грн.),
у тому числі:
- інвестовано власних коштів;
- потреба у інвестиційних коштах

500,0

 

 

 

100,0

400,0

Цільове використання інвестиційних коштів

Закупівля комп’ютерного обладнанання, засобів гідроакустики та магнітометрії.

Розробка та відпрацювання технологій застосування підводних апаратів-роботів у виробничих цілях.

Спосіб залучення інвестицій

- інвестиційні фонди

- незалежні інвестори

Стисле обґрунтування доцільності проекту
Морські телекеровані підводні апарати (ТПА) широко застосовуються провідними морськими державами світу для виконання широкого спектру підводно-техніних робіт. Українські державні та приватні організації мають незначний досвід застосування ТПА у своїй повсякденній діяльності. Разом з цим, обсяги підводних робіт на акваторіях Азово-Чорноморського басейну щорічно зростають, тому актуальнічть створенні і впровадження ТПА у практику морської діяльності українських підприємств зростає.
Вбачаються першочергові ринки вітчизняних споживачів ТПА:
- організації Мінінфраструктури України;
- організації Мінпаливенерго України;
- організації НАН України;
- організації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- організації МО України.
Термін окупності проекту (років) 2 роки
Кількість створених робочих місць 3-4 (для експлуатації одного ТПА)
Фотоматеріали

Детальніше з розташуванням кожного об’єкту, його фотографіями та іншим  можна ознайомитись на інвестиційній мапі міста mkinvest.esy.es або на сайті міської ради mkrada.gov.ua у розділі «Інвестору».

Інформація надана відділом інвестицій Миколаївської міської ради.

Читайте также в этом разделе