Як стати членом Палати?

Для прийняття в члени Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області  суб'єкт господарчої  діяльності звертається у Палату з наступними документами:

  • заявою про вступ в члени Палати на фірмову бланку та завіреною печаткою;
  • копією свідоцтва про державну реєстрацію;
  • заповненими облыковою картою та паспортом члена РТПП Миколаївської області;
  • платіжним документом, що підтверджує проплату вступного та річного членських внесків;

Прийняття до членів Палати здійснюється Президією РТПП Миколаївської області з подальшим повідомленням Президії ТПП України.

Зразки документів додаються

Контакти: (0512)36-11-93,  lag@rtpp.com.ua
Хорошилова Ірина Борисівна